Další aktuální informace naleznete na:

 stránkách obce Drnovice - Místní knihovna 

 facebookových stránkách: Knihovna Drnovice

 popřípadě volejte na 517 353 470.

********************************************************

 
*****************************************************************

Roční registrační poplatky

 

Fyzická osoba

75 Kč

Studující do 26 let

50 Kč

Senioři

50 Kč

Čtenář mladší 15 let

25 Kč

Registrace čtenáře - mimořádné akci

25 Kč

Internet v knihovně

zdarma